Styret VWACB 2022

Svein Lysø

Formann
11+ 4 år i styret "Solan" på VWACB-forumet

Pål Bjarte Austbø

Nestformann
4 år i styret "orangenotch" på VWACB-forumet

Henrik Fjellanger

Kasserer
11 år i styret "Henrik" på VWACB-forumet

Håkon Dalland

Medlemsansvarlig
6 år i styret "Dalland" på VWACB-forumet

Ørjan Høyvik

Utleieplassansvarlig
6 år i styret "Ølle" på VWACB-forumet

Karianne Bruland

Cruisingansvarlig
1 år i styret "FrøkenBruland" på VWACB-forumet

Kenneth Høiland

IT ansvarlig
2 år i styret "cyberdog" på VWACB-forumet

Jonn-Stian Hansen

Redaktør VWACB-nytt
19 år i styret "Moshe" på VWACB-forumet