Onkel Rolf

Som de fleste kanskje vet, er Volkswagen Auto Club Bergen eier av politibilen "ONKEL ROLF", en boble fra 1963. Dette er en tro kopi av den folkevognen kriminalsjef Hermansen kjører i de første filmene om "Olsen-banden". Bilen ble kjøpt som en perlegrå helt vanlig folkevogn. Den ble strippet for vinduer, listverk, lykter og interiør og deretter lakkert og satt i stand slik den er i dag. Ideen til bilen ble unnfanget for mange år siden, men det ble først fart i sakene i 1996. Etter et lotteri om vinteren, kunne vi gå til innkjøp av bilen, som stod til salgs i en garasje i Fana. Tidligere eier var en dame som hadde hatt bilen fra den var ny, og den hadde hele tiden hatt hedersplassen i garasjen. Frem til 1991 var bilen kjørt i Gjøvik, på usaltede veier, og var dermed helt fri for rust. Den ferdige bilen ble i april 1996 høytidelig avduket av daværende politimester i Bergen, Rolf B. Wegner, derav også navnet ”Onkel Rolf”. Avdukingen skjedde for øvrig ved åpningen av Gjensidiges nybygg i Sandviken.

For at vi skal kunne bruke bilen, har vi inngått en samarbeidsavtale med Bergen Politidistrikt. Vi står altså ikke helt fritt med hensyn til hvordan bilen kan brukes, og politiet skal ha et ord med i laget når bilen skal på langtur, som for eksempel på treff. Dette har vi i styret sett på som en god ordning, ikke minst med det for øye at vi dermed får god styring på bruken av bilen. Ansvarshavende for bilen er nå Kristian Gelin, og bilen står til vanlig i vårt flotte lokalet på Breistein. Hva brukes så denne bilen til? Politiets Forebyggende avdeling er flinke til å bruke bilen i sitt forebyggende arbeid blant barn og unge, og da primært i barnehager og småskolen. De bruker bilen ofte i sommerhalvåret. Denne bruken gir oss ingen inntekter, men er helt klart god PR for det VWACB holder på med. Dette merker vi stadig når vi snakker med folk rundt omkring.

Har vi inntekter på bilen? Vi får av og til litt støtte fra sponsorer til driften av bilen og en sjelden gang blir den leid ut til andre arrangementer, men det er for det meste VWACB som dekker kostnadene til drift og vedlikehold. Foreløpig har vi vært heldige med hensyn til utgifter på bilen, men det begynner å bli en stund siden 1996 så den trenger etter hvert en oppgradering. Under oppbyggingen fikk vi god hjelp av forskjellige sponsorer: Gjensidige, Åsane Lakk & Karosseri, Solberg Dekk og Felg, Teigland Åsane, Zorba og Thorsen ATV Senter sponset bilen med pengegaver og utstyr, og vi håper på fortsatt velvillighet fra næringslivet når Onkel Rolf snart skal gjennomgå en oppgradering.