Rådgivende avstemning om inkludering av klassiske vannkjølte Volkswagen

Styret i VWACB ønsker medlemmenes meninger og innspill for å vurdere om tiden er moden for å åpne klubben for de eldste, mest klassiske vannkjølte VWene. Styret ser gode argumenter for begge synspunkt og ønsker ikke å skape splittelse i klubben, og kommer derfor til å ta med seg innspillene vi får fra dere videre. Dersom stemningen er positiv både blant medlemmene og styret vil det bli skrevet et forslag til vedtektsendring som selvsagt legges fram for årsmøtet for endelig vedtak.

Litt om bakgrunnen for at saken har kommet på dagsorden:
VWACB er nå den eneste større klubben i landet som fortsatt kun er til for luftkjølte biler. I løpet av de siste årene har vi i stadig økende grad sett at folk i miljøet dukker opp med T3-busser, Golfer og andre biler som for lengst er blitt klassikere. Miljøene sklir tettere og tettere sammen, og på siste Bug-Out hadde vi både T3 og Golf stilt ut selv om de offisielt ikke er innenfor klubbens portefølje.
Da klubben ble stiftet i 1987 var de fleste av medlemsbilene mellom 12-20 år gamle, og akkurat på vei til å bli entusiastbiler og ikke bare ordinære transportmiddel. 35 år senere er det flere av de senere modellene som både er blitt klassikere og veteraner, og slik sett godt kan sammenlignes med luftkjølte den gang vedtektene ble skrevet.
I tillegg ser Styret at rekrutteringen av unge til hobbyen dessverre er synkende. Dette er nok en trend som har flere grunner, men en av grunnene kan være at dagens unge rett og slett velger seg hakket mer moderne biler enn luftkjølte VW hvis de først skal inn i bilhobbyen. Det er mulig å håpe at inkludering av de klassiske vannkjølte bilene vil kunne hjelpe oss i rekrutteringen både med tanke på unge og generelt ved å ha et større nedslagsfelt.

Det er viktig å legge til at styret ikke ser for seg at vedtaket vil gjelde alle vannkjølte. Det er de klassiske modellene som nå har blitt entusiastbiler vi eventuelt vil innlemme. Hva formuleringen av vedtektene blir vil avhenge av tilbakemeldingene, men styrets tanke er at modellene eldre enn ca. 1991 tas inn. Dette vil f.eks. bety Golf I og II, Passat I og II, Transporter T3, Scirocco I og II, Polo I og II, Caddy I og K70.

På motsatt side forstår vi at noen vil mene at å åpne opp for vannkjølte vanner ut klubbens identitet. Der vi tidligere har hatt et teknisk “vannskille” å forholde oss til – selv om det i liten grad har blitt praktisert – vil det med en eventuell vedtektsendring bli større sprik i bilparken, færre likhetstrekk og (diskuterbart) færre sjarmerende særheter.

Vi håper dere vil bruke noen få minutter på å dele meningene deres med oss, slik at vi kan prøve å ta hensyn til dem og gjøre færrest mulig misfornøyde.

Til info: Årsmøte 2023 hvor en eventuell avstemning kan gjennomføres finner sted 15. februar. Før årsmøtet vil saksliste bli sendt ut til alle medlemmer, slik at dere får mulighet til å lese et evt. forslag før det skal stemmes over.

NB! Avstemningen er kun for klubbens medlemmer og det godkjennes bare en stemme fra hvert medlem.

Avstemmingen er avsluttet