Bilder av kjøretøyet:


For at LMK’s forsikringsutvalg skal få et best mulig inntrykk av kjøretøyet må du ha klart til å legge ved minst 10 NYE fotografier av bilen. Det gjør ingenting om du har flere! Disse skal minimum vise bilen Forfra, Bakfra, Begge sider, Bagasjerom, Motorrom, Interiør foran og bak på begge sider samt av innertaket. I tillegg skal det tas bilde av Brannslukningsapparatet der det er festet og Hovedstrømbryteren og dens kabling. Bildene skal være i 9x13 eller 10x15 format og skal være fra et fotolaboratorium. Kjennemerket skal synes godt og dato for fotografering samt kjennemerket skal noteres bakpå hvert bilde.

Her viser vi hvordan bilen som et minimum skal fotodokumenteres, og husk at bildene også skal brukes som dokumentasjon ved en eventuell skade som skal utbedres. Lykke til!